S/S Stockholm


S/S Stockholm ( f.d. Korsholm, f.d. Postångaren Öland)
This page only in Swedish
Pictures:
General arrangement plan
(click on the buttons to swap image. It can take some time depending the speed of your internet connection)
Historik
S/S Stockholm är den sista kustångaren som Generalpoststyrelsen lät bygga för trafik mellan Kalmar och Färjestaden på Öland. Fartyget byggdes 1931 på Oskarshamns Varv. Efter diverse skiftande öden och äventyr i bland annat internationell trafik mellan Umeå och Wasa köptes båten av Strömma Kanalbolaget vintern 1998. Avsikten var att totalrenovera och åter sätta fartyget i trafik som passagerarfartyg till våren 2000.
Technical Data S/S Stockholm:
L.o.a: 48,57m.
L.p.p: 46,55 m.
Breadth: 8,55 m.
Service speed: 12 Knots.
Skrov och däckshus
Tanken är att behålla befintligt skrov med befintlig dubbel botten. Befintlig överbyggnad rivs och ersätts av ett nytt däckshus i aluminium. Huvuddäcket rivs och ett nytt ståldäck anbringas på befintlig
däcksbalkskonstruktion.
Allmänt
Fartyget ska byggas som klass B-fartyg avseende fartområde med kapacitet för 400 passagerare på dagskryssning. Inga passagerarhytter kommer att finnas ombord.

Indelning av skrov
Skrovet kommer att indelas i 9 VT sektioner. I skrovet finns 6 st botten- och piktankar som utgör
dubbelbotten.

Maskin
Befintlig ångmaskin och ångpanna ska renoveras och driftsättas. Framdrift ska ombesörjas dels med befintligt ångmaskineri alternativt av ett dieselmaskineri placerat i ett separat maskinrum. Befintlig propeller
och propelleraxel kommer att bytas ut och ersättas med en CP-propeller-anläggning. Vid ångdrift kopplas dieselmaskinerna ur och propellern låses i en fast stigning för att fungera med den omkastningsbara
ångmaskinen. Vid dieseldrift kopplas ångmaskin bort och fartyget manövreras med CP-propellern. I och urkoppling av respektive maskiner kommer att ske med mekaniska kopplingar.

Elförsörjning
Ombordel kommer att levereras från två generatoraggregat med möjlighet till automatisk infasning på nätet. Ett nödgeneratorset kommer att placeras på bryggdäck. En 24-V nödbatterigrupp placeras utanför maskinrummet.

Kök och pentry
På undre däck kommer varmkök och disk att placeras. I anslutning till köket byggs ett kyl och ett frysrum samt div. torrförråd. Längst förut byggs två omklädningsrum för köks- och restaurangpersonal. På huvuddäck byggs rangeringspentryn. I dessa kommer det inte att finnas några varma köksmaskiner.

 

Brandskydd
I inredningen kommer det att installeras ett högtryckssprinklersystem. Systemet kommer att vara uppbyggt
med "torra" rör och sprinkleranläggningen styrs av ett brandlarmsystem med rök och värmedetektorer.
Ångmaskinrummet kommer att förses med ångsläckning som aktiveras med manuella ventiler ovan
skottdäck. Dieselmaskinrummet kommer antingen att skyddas med vattensprinkler.
Passagerarinredning
Övre däck inrymmer en huvudmatsal i förliga delen av fartyget. Matsalen kommer att ha en kapacitet för
175-185 gäster vid bord. Akterut på samma däck finns en mindre matsal för ca 50 gäster. På huvuddäck
akterut finns en bar för ca 60 gäster. Förut ligger en konferenssalong för 20-30 gäster. Samtliga salonger
har minst två utgångar. På huvuddäck akterut finns 5 toaletter för passagerare varav en HC-anpassad, samt
en urinoar.